Skip to content Skip to footer

Inhoudsopgave

Privacy Beleid
Inhoudsopgave
Definities
Principes over gegevensbescherming
De Rechten van de Betrokkene
Hoe we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken
Wie anders heeft toegang tot uw Persoonlijke Gegevens?
Hoe we uw gegevens beveiligen

 

 

Privacy Beleid

Camer37 is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op als u vragen of problemen hebt met het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens en wij helpen u graag verder.

Door gebruik te maken van deze site en/of onze diensten, stemt u in met de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Algemene Voorwaarden; door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden gaat u ook akkoord met dit Privacybeleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de in de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid gebruikte termen, prevaleren deze laatste

Inhoudsopgave

 1. Definities gebruikt in dit beleid.
 2. De beginselen voor gegevensbescherming die we volgen.
 3. Welke rechten heeft met betrekking tot uw Persoonlijke Gegevens?
 4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u?
 5. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken.
 6. Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?
 7. Hoe we uw gegevens beveiligen
 8. Contact informatie. 

Definities

Persoonsgegevens – alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking – elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens.

Betrokkene – een natuurlijke persoon van wie Persoonsgegevens worden verwerkt.

Kind – een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.

Wij/wij (al dan niet geactiveerd) – Awakening 

Principes over gegevensbescherming

Wij beloven de volgende beginselen over gegevensbescherming in acht te nemen:

 • De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze Verwerkingsactiviteiten hebben wettelijke gronden. We houden altijd rekening met uw rechten voordat we Persoonlijke gegevens verwerken. Op verzoek verstrekken wij u informatie over de verwerking.
 • De verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
 • De verwerking gebeurt met minimale gegevens. We verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid Persoonlijke gegevens die nodig is voor enig doel.
 • De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer opslaan dan nodig is.
 • Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te waarborgen.
 • Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen.

De Rechten van de Betrokkene

De betrokkene heeft de volgende rechten:

 • Recht op informatie:
  dit betekent dat u het recht hebt om te weten of uw Persoonlijke Gegevens worden verwerkt; welke gegevens worden verzameld, waar het wordt verkregen en waarom en door wie het wordt verwerkt.
 • Recht op toegang:
  dit betekent dat u recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u zijn verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde Persoonlijke Gegevens op te vragen en te verkrijgen.
 • Recht op rectificatie:
  dit betekent dat u het recht hebt om te verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw Persoonlijke Gegevens die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om te wissen:
  dit betekent in bepaalde omstandigheden dat u kunt verzoeken om uw Persoonlijke Gegevens te wissen uit onze administratie.
 • Recht om verwerking te beperken:
  wat betekent dat u onder bepaalde voorwaarden het recht hebt om de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens te beperken.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking:
  wat in bepaalde gevallen betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
 • Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking:
  dit betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering; en niet onderworpen bent aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde Verwerking. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat is van de profilering dat rechtsgevolgen heeft die u betreffen of aanzienlijk beïnvloeden.
 • Recht op gegevensportabiliteit:
  u hebt het recht om uw Persoonlijke Gegevens te verkrijgen in een machine leesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene Verwerker naar de andere.
 • Recht om een klacht in te dienen:
  in het geval wij uw verzoek weigeren onder het Toegangsrecht, zullen wij u een reden geven waarom. Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.
 • Recht op hulp van een toezichthoudende autoriteit, dat wil zeggen dat u recht hebt op hulp van een toezichthoudende autoriteit en op andere rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding.
 • Recht om uw toestemming in te trekken:
  u hebt het recht om uw toestemming voor de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens in te trekken.

Gegevens die we verzamelen

Informatie die u ons hebt verstrekt

Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres enz. zijn – voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij bewaren de informatie die u ons verschaft zodat u opmerkingen kunt maken of andere activiteiten kunt uitvoeren op de website. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Informatie die automatisch over u wordt verzameld

Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessiehulpmiddelen. Bijvoorbeeld, uw winkelwagen informatie, uw IP-adres, uw winkelgeschiedenis (indien aanwezig), enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden gelogd.

Publiekelijk toegankelijke informatie

Mogelijk winnen we informatie uit bronnen die publiekelijk toegankelijk zijn.

Hoe we uw Persoonlijke Gegevens gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

 • Onze service aan u verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account; het leveren van andere producten en diensten die u hebt aangevraagd; het leveren van promotionele artikelen op uw verzoek en het communiceren met u in verband met die producten en diensten; het communiceren en communiceren met u; en het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten;
 • Uw klantervaring te verbeteren;
 • Een wettelijke of contractuele verplichting na te komen.

Wij gebruiken uw Persoonsgegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een overeenkomst of het nakomen van contractuele verplichtingen, verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u te identificeren;
 • Om u een dienst aan te bieden of een product te verzenden/aan te bieden;
 • Communiceren voor verkoop of facturatie.

Op grond van legitieme belangen verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u gepersonaliseerde aanbiedingen* te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners);
 • Het beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoopgedrag en historiek) ter verbetering van de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van producten/diensten die worden aangeboden/verstrekt;
 • Het houden van vragenlijsten met betrekking tot klanttevredenheid.

Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar zijn met of gelijk zijn aan uw aankoopgeschiedenis/browsinggedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken wij uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u nieuwsbrieven en campagne-aanbiedingen te sturen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners)
 • Voor andere doeleinden waarvoor wij uw toestemming hebben gevraagd;

Wij verwerken uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of gebruiken uw Persoonsgegevens voor opties waarin de wet voorziet. Wij behouden ons het recht voor de verzamelde Persoonlijke gegevens te anonimiseren en te gebruiken. We zullen gegevens die buiten het toepassingsgebied van dit Beleid vallen alleen gebruiken wanneer deze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factureringsgegevens en andere gegevens die over u worden verzameld zo lang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan wettelijk toegestaan.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Om dit te doen, zullen we ervoor zorgen dat:

 • de koppeling tussen doel, context en aard van Persoonsgegevens geschikt is voor verdere Verwerking;
 • de verdere verwerking uw belangen niet zou schaden en
 • er passende garanties zouden zijn voor de verwerking.

Wij zullen u op de hoogte stellen van verdere verwerkingen en doeleinden.

Wie anders heeft toegang tot uw Persoonlijke Gegevens?

Wij delen uw Persoonlijke Gegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen verstrekt aan onze vertrouwde partners om het verlenen van de service aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met:

Onze verwerkingspartners:

 • Mollie – betaalportaal (iDeal)
 • Rompslomp – boekhouddienst

Wij werken alleen samen met verwerkingspartners die in staat zijn om uw Persoonlijke Gegevens adequaat te beschermen. We geven uw Persoonlijke Gegevens door aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer we wettelijk verplicht zijn dit te doen. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens aan derden bekendmaken als u daarmee hebt ingestemd of als er andere wettelijke redenen voor zijn.

Hoe we uw gegevens beveiligen

 1. Wij doen ons best om uw Persoonlijke Gegevens veilig te houden. We gebruiken veilige protocollen voor communicatie en gegevensoverdracht (zoals HTTPS – hangslotje)

Contact Informatie

Toezichthoudende Authoriteit

Email: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Telefoon: +31 70 888 8500

Wijzigingen in dit Privacy Beleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.

De laatste wijziging vond plaats op 27 april 2018.

 

Go To Top

Subscribe to the updates!